Quy trình xây dựng website tại Rodi Web

Tiếp nhận yêu cầu

 1. Xác định yêu cầu theo biểu mẫu [link form câu hỏi đăng ký xây dựng website]
 2. Khách hàng cung cấp thông tin cơ bản: Họ tên, Email, SĐT, Doanh nghiệp
 3. Khách hàng cung cấp thông tin yêu cầu thiết kế: Lĩnh vực hoạt động, Mục đích xây dựng website, Ngân sách dự kiến
 4. Nhân viên kinh doanh tiếp nhận thông tin khách hàng cung cấp
 5. Lên giải pháp, phương án phù hợp với yêu cầu, ngân sách của khách hàng
 6. Vẽ phác thảo sitemap website theo yêu cầu của khách hàng: website gồm những trang nào, section của mỗi trang

Tư vấn trực tiếp

 1. Gặp gỡ tư vấn khách hàng
 2. Thảo luận chốt sitemap website
 3. Thảo luận lựa chọn theme giao diện website

Gửi báo giá

 1. Gửi bản vẽ sitemap, Bản mô tả về chức năng và giao diện cho khách hàng
 2. Gửi báo giá và tiến độ xây dựng website
 3. Khách hàng tiếp nhận và phản hồi
 4. Tiếp nhận phản hồi của khách hàng và điều chỉnh

Ký hợp đồng

 1. Ký hợp đồng
 2. Tạm thu lần 1 giá trị hợp đồng
 3. Lấy thông tin dữ liệu xây dựng website: logo, hình ảnh, video

Thiết kế giao diện

 1. Thiết kế, chỉnh sửa, hoàn thiện trang chủ
 2. Khách hàng xác nhận đồng ý trang chủ
 3. Thiết kế, chỉnh sửa, hoàn thiện các trang con
 4. Khách hàng xác nhận đồng ý các trang con

Cấu trúc và lập trình

 1. Gửi khung hướng dẫn xây dựng nội dung website cho khách hàng
 2. Khách hàng tiếp nhận và phản hồi
 3. Phân tích database
 4. Lập trình giao diện người dùng
 5. Lập trình hệ thống chức năng website
 6. Lập trình hệ thống quản trị website
 7. Cập nhật nội dung website
 8. Kiểm tra lỗi
khach-hang-doanh-nghiep

Nghiệm thu

 1. Chuyển giao khách hàng quyền quản trị và hướng dẫn sử dụng
 2. Kiểm tra vận hành và chỉnh sửa
 3. Nghiệm thu website
 4. Thanh lý hợp đồng

Xây dựng web
theo phong cách Rodi Web

Thiết kế ngay