Thông tin khách hàng

Thông tin

Hosting

Bạn đã có dịch vụ lưu trữ website hay chưa?

Cơ bản

đ150.000 / Tháng

 • 03 Tên miền
 • 04 GB SSD lưu trữ
 • 01 CPU - 512 MB RAM
 • 50 GB Băng thông
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

Lựa chọn phổ biến

Chuyên nghiệp

đ250.000/ Tháng

 • 10 Tên miền
 • 10 GB Lưu trữ
 • 01 CPU - 1024 MB RAM
 • 01 TB băng thông
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

Cao Cấp

đ500.000/ Tháng

 • Unlimited Domain
 • 30 GB Lưu trữ
 • 02 CPU - 2048 MB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

Cơ bản

đ500.000 / Tháng

 • Cloud Storage : 20 GB SSD
 • RAM : 2 GB Ram
 • CPU : 1 Core
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • IP riêng : 1 IP
 • Support : 24 x 7

Lựa chọn phổ biến

Chuyên nghiệp

đ1.000.000/ Tháng

 • Cloud Storage : 40 GB SSD
 • RAM : 4 GB Ram
 • CPU : 2 Core
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • IP riêng : 2 IP
 • Support : 24 x 7

Cao Cấp

đ1.250.000/ Tháng

 • Cloud Storage : 60 GB SSD
 • RAM : 4 GB Ram
 • CPU : 3 Core
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • IP riêng : 2 IP
 • Support : 24 x 7

Phong cách

Tính năng

Chủ đề website của bạn là gì

Chi tiết Website thông tin

Đặt hàng

Thông tin đăng ký của bạn

Họ và tên
Số điện thoại
 • Email
 • Công ty
 • Lĩnh vực
 • Hosting
 • Phong cách
 • Tính năng

Giá dự kiến:

Thiết kế ngay