Chức năng

 Giao diện Website

 Tên miền

 Dung lượng lưu trữ
 Băng thông
 Email doanh nghiệp
 Ngôn ngữ
 Responsive Design
 Chuẩn SEO
 SSL Sercurity
 Chức năng
 Bảo hành
 Bàn giao Source code
 Đăng ký

BÁN CHUYÊN

4.700.000 đ

Theo mẫu

website dựng sẵn

Khách hàng tự trang bị
Tên miền

2 GB

Không giới hạn

Đa ngôn ngữ

SEO cơ bản

Các chức năng cơ bản

BÁN CHUYÊN

4.700.000 đ

Theo mẫu

website dựng sẵn

Khách hàng tự trang bị
Tên miền

2 GB

Không giới hạn

Đa ngôn ngữ

SEO cơ bản

Các chức năng cơ bản

BÁN CHUYÊN

4.700.000 đ

Theo mẫu

website dựng sẵn

Khách hàng tự trang bị
Tên miền

2 GB

Không giới hạn

Đa ngôn ngữ

SEO cơ bản

Các chức năng cơ bản

BÁN CHUYÊN

4.700.000 đ

Theo mẫu

website dựng sẵn

Khách hàng tự trang bị
Tên miền

2 GB

Không giới hạn

Đa ngôn ngữ

SEO cơ bản

Các chức năng cơ bản

Thiết kế ngay