Thông tin của khách hàng tại rodiweb.vn được bảo mật tuyệt đối.

Chỉ được cung cấp nếu cần thiết.

1 – Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm: Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế, Họ Tên, Số CMND, địa chỉ liên lạc Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn.

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2 – Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ rodiweb.vn có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mại và dịch vụ mới…

rodiweb.vn sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

3 – Thời gian lưu trữ thông tin

rodiweb.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4 – Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Rodi Group với dịch vụ thiết kế website tại rodiweb.vn

Địa chỉ: Số 8A, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: [email protected]

Hotline:  024 32 616 888

5 – Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

rodiweb.vn sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, rodiweb.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. rodiweb.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

6 Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại Quý khách hàng vui lòng gửi về Rodi theo địa chỉ Email: contac[email protected] hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 02432 616 888 hoặc liên hệ trực tiếp:

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Rodi Group

Địa chỉ: Số 8A, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: [email protected]

Hotline:  024 32 616 888

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Rodi sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Rodi. Trường hợp cần thiết, Rodi có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Rodi sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Rodi trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

Thiết kế ngay