Quản trị nội dung

 • Cms quản lý bài viết, trang, danh mục.
 • Hỗ trợ tính năng lưu nháp
 • Đặt lịch đăng bài
 • Công cụ quản lý hình ảnh
 • Xem thử bài viết trước khi xuất bản

Quản trị giao diện

 • Giao diện hỗ trợ kéo thả
 • Các chức năng cơ bản
 • Các chức năng cao cấp
 • Hiển thị tốt trên tất cả các thiết bị

Quản trị tài khoản

 • Quản lý nhiều tài khoản quản trị

Quản trị khách hàng

 • Form thu thập thông tin
 • Thống kê dữ liệu đăng ký
 • Kết nối Google Sheets
Thiết kế ngay