Quản lý sản phẩm

 • Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm sản phẩm
 • Sản phẩm liên quan, sản phẩm khuyến mãi, nổi bật, upsell, cross-sell,...
 • Tạo giỏ hàng, xóa
 • Đánh giá sản phẩm
 • So sánh sản phẩm

Quản lý đơn hàng

 • Hệ thống tự động thông báo tình trạng xử lý đơn hàng qua email
 • Kiểm tra đơn hàng đã đặt

Quản lý khuyến mãi

 • Mã giảm giá sản phẩm

Quản lý khách hàng

 • Đăng ký, đăng nhập, người dùng quản lý đơn hàng đã mua

Quản lý tồn kho

Quản lý thanh toán

 • Trực tiếp, ngân hàng, PayPal, ...

Quản lý vận chuyển

 • Tính phí vận chuyển sản phẩm tới địa chỉ

Phân quyền dữ liệu đơn hàng theo điểm bán (cửa hàng)

Phân quyền quản trị cho nhân viên

Báo cáo

 • Báo cáo doanh thu, quản lý bán hàng đa kênh
 • Báo cáo đồng tiền
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo hiệu quả Marketing

Quản lý nội dung

 • Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm tin tức
Thiết kế ngay