Cơ bản

đ500.000 / Tháng

 • Cloud Storage : 20 GB SSD
 • RAM : 2 GB Ram
 • CPU : 1 Core
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • IP riêng : 1 IP
 • Support : 24 x 7

Lựa chọn phổ biến

Chuyên nghiệp

đ1.000.000/ Tháng

 • Cloud Storage : 40 GB SSD
 • RAM : 4 GB Ram
 • CPU : 2 Core
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • IP riêng : 2 IP
 • Support : 24 x 7

Cao Cấp

đ1.250.000/ Tháng

 • Cloud Storage : 60 GB SSD
 • RAM : 4 GB Ram
 • CPU : 3 Core
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • IP riêng : 2 IP
 • Support : 24 x 7
Thiết kế ngay