Cơ bản

đ150.000 / Tháng

 • 03 Tên miền
 • 04 GB SSD lưu trữ
 • 01 CPU - 512 MB RAM
 • 50 GB Băng thông
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

Lựa chọn phổ biến

Chuyên nghiệp

đ250.000/ Tháng

 • 10 Tên miền
 • 10 GB Lưu trữ
 • 01 CPU - 1024 MB RAM
 • 01 TB băng thông
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink

Cao Cấp

đ500.000/ Tháng

 • Unlimited Domain
 • 30 GB Lưu trữ
 • 02 CPU - 2048 MB RAM
 • Unlimited Băng thông
 • Powered by cPanel®
 • Dedicated IP Address
 • 99.95% Uptime SLA
 • 1000 Mbit Uplink
Thiết kế ngay